Tafeltennisvereniging Dedemsvaart

Inlichtingen:
bestuur@ttvdedemsvaart.nl

Wedstrijdadres:
Gymzaal Buizerdweg 14
7701 KD DEDEMSVAART

Ledenlijst en licenties

Hieronder staat de actuele ledenlijst van ttv Dedemsvaart. Er worden twee tabellen weergegeven. In de eerste tabel staan alle jeugdleden en in de tweede tabel staan alle seniorleden. Onder de tabellen wordt in de toelichting beschreven waarvoor de gebruikte afkortingen staan.

Jeugdleden (update: 4 juli 2022)

Lid Bondsnr Cat Naam Voornaam M/V LJ LH LD ELO CG SB
1. 4264923 O13-1 Dopmeijer L. Lynn V D 62 CG
2. 4112605 O17-1 Everhardus I.S. Ingmar D 628 CG SB
3. 4244999 O13-2 Gerrits D. Debby V D 302 CG
4. 4274821 O17-1 Lansbergen S.S.E. Sioned V D 327 CG
5. 4199893 O15-1 Stevens L. Laura V D 347 CG
6. 4301149 O13-1 Stevens W. Wesley D 72 CG
7. 4245369 O17-2 Wolf M. Marissa V D 331 CG SB
8. 4325232 O11-2 Wolf M. Mathijs D CG
9. 4324650 O15-2 Jannink M. Mirthe V D
10. 4203163 O17-1 Koop J.T. Thomas D 394 SB

Seniorleden (update: 4 juli 2022)

Lid Bondsnr Cat Naam Voornaam M/V LJ LH LD ELO CG SB
1. 2739265 S Beugelink A. Aico E 1.205 CG SB
2. 4214279 S Boer J.B.J. de Jimmy H 614 CG
3. 2540454 S Chung D.S.K. Dickson G 790 CG
4. 3298597 S Dozeman J.N. Jasper 997 CG
5. 3185485 S Dul S.M. Matthias E 1.245 CG SB
6. 3848368 S Eijk L.M.A. van Lisa V CG
7. 2738170 S Greidanus W. Willem E 1.324 CG
8. 2887937 S Hartog A.C.A. ten Christiaan D 1.540 CG
9. 1980855 S Hofman J.J. Jurgen F 1.165 CG
10. 2641860 S Hulst M. Michel D 1.485 CG
11. 3785934 S Kegel I. Ineke V E 834 CG
12. 3753610 S Kneyber P. Ton F 1.214 CG
13. 3298610 S Knol C. Chantal V C 1.270 CG
14. 2015750 S Knol H. Harm G 1.002 CG
15. 3897650 S Kroes L. Laura V D 1.223 CG
16. 0849399 S Lange J.H. de Jerry E 1.343 CG
17. 4298639 S Lansbergen E.G. Eric G 813 CG
18. 2007561 S Lindenburg C. Cees E 1.286 CG
19. 4205929 S Mangnus K.J.H. Karel G 803 CG SB
20. 2078059 S Menzo T.R. Theo G 931 CG
21. 2886826 S Olde S.J. de Stefan F 1.123 CG
22. 4209648 S Otten G. Gert H 608 CG
23. 4038699 S Pazie Y.H.W. Yvon V E 997 CG
24. 2397819 S Pekel-Hulst D. Daniëlle V 1.041 CG SB
25. 4230110 S Pot P.R. Peter G 819 CG
26. 2982282 S Pouls-Knol A. Annet V 1.070 CG
27. 4038704 S Sieljes-Uythof A.V. Annet V E 1.052 CG SB
28. 2397843 S Simons T.H.G. Theo G 702 CG
29. 3656486 S Tempelman I. Ian E 1.295 CG
30. 0440828 S Uythof J.J. Jan G 872 CG
31. 3393012 S Uythof S. Sander F 1.176 CG
32. 4329155 S Wassens N. Nico CG
33. 3745112 S Werkman A. Ad E 1.279 CG
34. 2346004 S Benjamins E.J. Bert E 1.251
35. 4084072 S Boers M.E. Mariëlle V F 594 SB
36. 3937654 S Doornbusch M.J.G. Ria V 1.079
37. 3992654 S Eijk-Uythof C.A. van Ellen V 970
38. 4117281 S Gayed M. al Mohammed G 922
39. 4315708 S Haarmeijer-Mensink J.W.A.S. Wilhelmine V
40. 4315677 S Harbers-Ensink M.J.E. Riet V
41. 4021579 S Hazeveld M. Melanie V C 1.303
42. 2739304 S Huiskamp-Redder I.M. Inge V
43. 4315685 S Jonker M. Marina V
44. 4108630 S Kleiman A. Tonny 1.055
45. 3827752 S Kreeft S. Sabrina V 1.055
46. 4315669 S Lindemann Y.A.J. Yvonne V
47. 4329781 S Molen E.T. van der Erik
48. 3603970 S Otter H. Harm
49. 2886850 S Pelgröm-Bredewoud A.J. Annemarie V
50. 4315693 S Rensink G.H.H. Henk
51. 3504508 S Tromer A.C. Ad
52. 0849381 S Uythof J.W. Jan Willem
53. 4315651 S Veldhuizen A.C. Albert
54. 3385938 S Visscher R. Robert E 1.403
55. 4315716 S Wessels A.M.B. Annette V

Toelichting

De tabellen zijn te sorteren door op de kop te klikken. Door nogmaals op dezelfde kop te klikken, wordt de sortering omgedraaid. Door op het bondsnummer van het lid te klikken, wordt naar de ranglijstenwebsite van de Nederlandse Tafeltennis Bond gelinkt. Daar staat de officiële licentie- en ratinggegevens van het betreffende lid voor zover van toepassing.

Kolommen M/V, CG en SB

In de kolom M/V staat in welke kleedkamer dat lid zich mag omkleden. Voor het leesgemak worden alleen de meisjes en dames met een V aangeduid. In de kolom CG staat welke leden competitiegerechtigd zijn. Alle overige leden zijn basislid en mogen geen competitie spelen, ook niet invallen. In de kolom SB staat welke leden het spelregelbewijs hebben behaald.

Kolommen LJ, LH, LD en ELO

Voor een groot aantal toernooien moet de licentie worden opgegeven. In deze tabel staat wie van de vereniging welke licentie heeft. LJ, LH en LD staan voor respectievelijk licentiegroep jeugd, licentiegroep heren en licentiegroep dames. Indien er achter de naam van een lid in een kolom geen letter staat, dan is voor de betreffende licentiegroep geen licentie toegekend. Sommige leden hebben helemaal geen licentie. Dat komt meestal omdat er geen (actuele) wedstrijdresultaten bekend zijn, voornamelijk uit competitie of toernooien.

In de kolom ELO staat de actuele ELO-rating. Dit getal geeft de sterkte (rating) van het lid weer, op basis van recente wedstrijdresultaten. Over de werking van het ratingsysteem is een uitgebreide toelichting te lezen op de ranglijstenwebsite van de Nederlandse Tafeltennis Bond (https://www.nttb-ranglijsten.nl/elo300.php).

Wekelijks worden zowel de licenties als ELO-ratings automatisch bijgewerkt op maandagochtend.

Kolom Cat

Een nieuw seizoen begint ieder jaar op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar. Op het moment dat een nieuw seizoen aanvangt, worden ook de leeftijdscategoriën aangepast. Dit is met name van belang voor jeugd waar er puur op leeftijd wordt gespeeld. In de kolom Cat staat bij elk lid wat zijn of haar leeftijdscategorie is.

In het huidige seizoen 2022-2023 (tot en met 30 juni 2023) zijn dit de verschillende categoriën:

Jeugd:

Categorie O11 (voorheen Welpen)
O11-0 - geboren in 2014 of later
O11-1 - geboren in 2013
O11-2 - geboren in 2012

Categorie O13 (voorheen Pupillen)
O13-1 - geboren in 2011
O13-2 - geboren in 2010

Categorie O15 (voorheen Kadetten)
O15-1 - geboren in 2009
O15-2 - geboren in 2008

Categorie O17 (voorheen Junioren)
O17-1 - geboren in 2007
O17-2 - geboren in 2006

Categorie O19 (voorheen Junioren of 1e jaars Senior)
O19-1 - geboren in 2005
O19-2 - geboren in 2004

Senioren:

Categorie O23 (voorheen Senioren)
O23-1 - geboren in 2003
O23-2 - geboren in 2002
O23-3 - geboren in 2001
O23-4 - geboren in 2000

Categorie S
S - senior, geboren in 1999 of eerder

In het komende seizoen 2023-2024 (vanaf 1 juli 2023) worden de verschillende categoriën als volgt:

Jeugd:

Categorie O11 (voorheen Welpen)
O11-0 - geboren in 2015 of later
O11-1 - geboren in 2014
O11-2 - geboren in 2013

Categorie O13 (voorheen Pupillen)
O13-1 - geboren in 2012
O13-2 - geboren in 2011

Categorie O15 (voorheen Kadetten)
O15-1 - geboren in 2010
O15-2 - geboren in 2009

Categorie O17 (voorheen Junioren)
O17-1 - geboren in 2008
O17-2 - geboren in 2007

Categorie O19 (voorheen Junioren of 1e jaars Senior)
O19-1 - geboren in 2006
O19-2 - geboren in 2005

Senioren:

Categorie O23 (voorheen Senioren)
O23-1 - geboren in 2004
O23-2 - geboren in 2003
O23-3 - geboren in 2002
O23-4 - geboren in 2001

Categorie S
S - senior, geboren in 2000 of eerder

O23-1 zijn eerste jaars senioren (voorheen S1). Zij mogen nog in het huidige seizoen competitie spelen bij de jeugd (zowel najaar als voorjaar). Het spelen van jeugdtoernooien is echter wel verleden tijd, tenzij een toernooi expliciet te kennen geeft andere indelingscriteria te zullen hanteren.