Tafeltennisvereniging Dedemsvaart

Inlichtingen:
0523-610848
info@ttvdedemsvaart.nl

Wedstrijdadres:
T.T.V. Dedemsvaart
gymzaal, Buizerdweg 14
7701 KD DEDEMSVAART

Reserveringen eerstvolgende activiteit

Jeugdgroep (18.00-19.00 uur) is ingedeeld door de trainersstaf.
Kun je (of kan uw kind) een training niet deelnemen, dan s.v.p. afmelden via bestuur@ttvdedemsvaart.nl. Graag vóór dinsdag 16.00 uur afmelden.

Seniorengroepen (19.00-22.00 uur) maximum 8 per groep. Reserveren kan via bestuur@ttvdedemsvaart.nl. Graag vóór dinsdag 16.00 uur reserveren.

Mededelingen

Vrijdag 3 juli 2020 om 15.30 uur
Zomertafeltennis 2020: aanmelden (per e-mail) is verplicht

Hallo allemaal,

Bijna vier maanden geleden moest het bestuur besluiten alle activiteiten tot nader order te annuleren vanwege het coronavirus. Dat was een moeilijke beslissing, maar met de kennis van nu de enige juiste. Maar we kunnen vandaag aankondigen dat we weer mogen opstarten en wel vanaf volgende week!

Normaal gesproken sluit de gemeente de sportaccommodaties in de zomervakantie. Toen we signalen kregen dat we vanaf 1 juli misschien weer de zaal in zouden mogen, hebben we de gemeente gevraagd of we dit jaar bij uitzondering gebruik kunnen maken van de gymzaal in de zomervakantie. Nadat de gemeente hierop een positieve intentie uitsprak, hebben we jullie, leden, gepolst of jullie in de zomervakantie de draad willen oppakken. Iets meer dan de helft van de leden heeft gereageerd en ongeveer driekwart daarvan heeft aangegeven deze zomer te willen tafeltennissen. Het was wachten op woensdag 27 juni waarin het kabinet bevestigde dat we weer mogen. En gisteren hebben we bevestiging van de gemeente gekregen.

Regels vanuit de sportbonden

NOC*NSF en de Nederlandse Tafeltennisbond hebben afgelopen maanden keihard gewerkt om voor binnensport en speciaal voor tafeltennis protocollen op te stellen. Deze regels moeten we zo goed mogelijk opvolgen! Wij verwijzen je naar de bijlagen voor deze protocollen, deze moeten we allemaal uiterst serieus nemen. In het algemeen geldt:

• Gebruik je gezonde verstand;
• Heb je klachten, blijf dan thuis en laat je testen op het coronavirus;
• Vermijdt drukte en houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand;
• Was je handen en raak je gezicht zo weinig mogelijk aan;
• Nies en hoest in je elleboog en reinig je elleboog hierna.

De 1,5 meter regel geldt niet tijdens het sporten, maar wel als je je in de sportaccommodatie bevindt en niet actief sport.

Bijlages:
- Algemeen protocol NOC*NSF
- Aanvullingen Nederlandse Tafeltennisbond

Zomertafeltennis 2020: aanmelden (per e-mail) is verplicht

Vanaf dinsdag 7 juli gaan we zes weken lang op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond tafeltennis aanbieden. Dit doen we in tijdsblokken van telkens één uur met een maximum van 3 tijdsblokken per avond. Per tijdsblok kunnen maximaal 9 leden tegelijk actief zijn (8 spelend, 1 doorwisselend). Je moet je voor elke dag apart aanmelden. We staan niet toe dat je komt zonder je aan te melden, je wordt dan geweigerd door de toezichthouder.

Alles vindt plaats in de gymzaal aan de Buizerdweg. De tijden zijn:

Elke dinsdag:
Blok 1   18.30 - 19.30
Blok 2   19.30 - 20.30
Blok 3   20.30 - 21.30 *

Woensdag en/of Donderdag
Blok 1   18.30 - 19.30 *
Blok 2   19.30 - 20.30 *

* Flexibele invulling en afhankelijk van reserveringen. We gaan bekijken of er minimaal 1 blok per avond kan worden georganiseerd. Maximaal kunnen we 6 uur per week gebruik maken van de zaal. Indien de vraag een derde tijdsblok op woensdag of donderdag mogelijk maakt, dan is dat van 20.30 - 21.30 uur.

Omdat de ruimte beperkt is, kan het zijn dat je niet op het gewenste tijdstip terecht kunt. Wij gaan er daarom vanuit dat je op elk tijdsblok beschikbaar bent die avond. Jeugd zullen we zo veel mogelijk in het eerste tijdsblok plaatsen.

Let op: op dinsdag, woensdag en donderdag publiceren wij rond 13.00 uur op de website en per e-mail wie op welk tijdstip verwacht wordt. Als op deze lijst nog plekken vrij zijn, dan kun je je alsnog aanmelden tot 16.00 uur. Deze lijsten bewaren we 4 weken lang, dit is verplicht met het oog op contactonderzoek, mocht de vereniging een besmettingshaard blijken te worden. Dit is dan ook de reden dat reserveren verplicht is.

Protocol zomertafeltennis 2020 bij TTV Dedemsvaart:

Reserveren is verplicht en kan alleen per e-mailadres bestuur@ttvdedemsvaart.nl (dus: geen appberichten of telefoontjes). Opgave liefst per tweetal, individuele opgave kan uiteraard ook;
• Alsnog afmelden moet via bestuur@ttvdedemsvaart.nl;
• Ouders en niet-leden zijn ook welkom, maar bij het reserveren gaan leden altijd voor. Let op: niet-leden betalen € 3,00 per deelname;
• Per tijdsblok worden maximaal 9 spelers toegestaan in de gymzaal (vol is vol);
• Kom niet te vroeg (maximaal 7 minuten voor tijd) en vertrek meteen na de gereserveerde tijd;
• De eerste groep op dinsdag moet de tafels en afzettingen opzetten en de laatste groep op donderdag moet deze weer opruimen. Tussendoor kunnen de tafels blijven staan, wel moeten de netten ontspannen worden;
• De zaal moet in 4 gelijke delen worden ingericht (ZIE FOTO);
• Bij binnenkomst verplicht handen desinfecteren, dit kan bij de ingang van het clubhuis (het bestuur zorgt voor de middelen);
• Geen gebruik van de kleedkamers / douches / toiletten, bij nood kan het toilet in de bergruimte gebruikt worden;
• Omdat de kleedkamers gesloten zijn, moet je je thuis omkleden en douchen;
• Ramen van de gymzaal moeten open vanwege zo veel mogelijk ventilatie;
• Per tafel wordt een beperkt aantal ballen beschikbaar gesteld (5);
• Niet wisselen van tafelhelft;
• Twee handdoeken meenemen is verplicht. Een voor afvegen eigen zweet en eentje om jouw tafelhelft te reinigen;
• Het is verboden zweet aan de tafel af te vegen: gebruik jouw eigen handdoek;
• Na gebruik moet je je tafelhelft en de gebruikte ballen desinfecteren (het bestuur zorgt voor de middelen);
• In de gymzaal worden toeschouwers in deze zomerperiode niet toegestaan;
• Hoewel contactsport is toegestaan, adviseert het bestuur deze zomerperiode niet te dubbelen (met uitzondering van jeugdspelers);
• Het clubhuis is beperkt beschikbaar en biedt slechts beperkt consumpties aan.

AANVULLING 6 JULI 2020:

Naar aanleiding van de eerste reacties, even een aanvulling op eerdere berichtgeving.

1) Ja, je moet echt reserveren deze zomer.

2) Het bestuur moet precies weten op welke dag(en) en vooral welke datum(s) precies je wilt spelen.

Goed is: “Ik wil me graag aanmelden voor dinsdag 7 juli samen met (-). Wij hebben geen voorkeur qua blok.”
Het is ook prima om meerdere dagen in één bericht te reserveren.

Fout is: “Ik wil me opgeven voor vrij spelen. Graag gelijk met (-) inplannen. Welk blok maakt niet uit.”
- Fout omdat geen dag en/of datum is vermeld.
- Goed is geen voorkeur blok te noemen.

3) We merken dat leden precieze tijden noemen. Maar let op: wij gaan er vanuit dat je de hele avond beschikbaar bent.

Wij beschouwen je genoemde tijd als voorkeur en niet als enige mogelijkheid die avond. Je kunt dus eerder of later worden ingedeeld. Het principe is vol is vol. Echter, mocht een blok vol zijn en een ander blok niet vol genoeg (minimaal 4 leden), dan wil het bestuur wel de vrijheid hebben twee halfvolle blokken samen te stellen.

Wel zullen wij rekening houden met wensen voor gelijk spelen met een ander.

4) Op elke dag zullen wij rond 13.00 uur publiceren wie in welke groep is ingedeeld.

Indien er nog ruimte is in een blok, kun je je nog tot 16.00 uur reserveren. Rond 17.00 uur volgt de definitieve publicatie.

Per tijdsblok wordt één lid belast met het toezicht. Deze wordt belast met de naleving van de protocollen en deelnemers dienen aanwijzingen van hem of haar op te volgen. De toezichthouder kan de deelnemer waarschuwen bij overtreding van de regels. In dat geval wordt het bestuur hiervan in kennis gesteld. Indien zwaar genoeg kan de deelnemer deze zomerperiode van verdere deelname worden uitgesloten.

Dus, je bent weer welkom op de club. We horen graag van je wanneer je wilt deelnemen!

Met vriendelijke groet,
Bestuur TTV Dedemsvaart

NB. We moeten even afwachten hoe het een en ander gaat lopen. Mogelijk dat we in de loop van de tijd de regels aanpassen.

Donderdag 30 juli 2020 om 15.00 uur
Kennismaking met Rutger Veerman (Bos Bedden)

Aangezien de kennismaking van dinsdag 28 juli niet door is gegaan, hebben we Rutger Veerman, de nieuwe eigenaar van onze sponsor Bos Bedden, vandaag maar even verrast met een plantenbak!

TTV Dedemsvaart wenst hem heel veel succes met de overname en bedankt bij deze ook de vorige eigenaar, Lubertus Talen. Rutger komt na de vakantie kennis maken op de club.

Woensdag 10 juni 2020 om 14.00 uur
Inventarisatie: Kom jij deze zomer ook een balletje slaan?

Beste allemaal,

Het kabinet heeft aangegeven dat de binnensport per 1 juli weer mag worden opgestart. Dat is super goed nieuws! De NTTB is druk bezig met het opstellen van een protocol. Deze moet goedgekeurd worden door het RIVM en daarna wordt het document verspreid onder de verenigingen. Wij moeten dan als vereniging aan de slag om een protocol op te stellen voor onszelf. Deze moet door de Gemeente worden goedgekeurd en pas dan mogen wij de zaal in. Dat protocol geldt niet alleen voor 1 juli, maar ook voor 1 september (al dan niet bijgesteld aan de hand van de ontwikkelingen).

We stellen de zaal deze zomer graag voor iedereen open die een balletje wil komen slaan. Vrij spelen, geen training. Maar daarvoor willen eerst even bij jullie de behoefte pijlen. De ouders van de jeugdleden verzoeken we om onderstaande vragen met uw kind te bespreken. En wellicht wilt u zelf ook een balletje komen slaan.

Let op: dit is een inventarisatie, nog geen besluit. We hebben op woensdagochtend 10 juni leden hierover gemaild/ge-appt. We gaan ervan uit dat alle leden dit bericht hebben ontvangen. Zo niet en wil je deelnemen, dan graag onderstaande vragen beantwoorden aan Annet Sieljes (voorzitter@ttvdedemsvaart.nl).

Zou jij gebruik maken van een openstelling van de zaal in juli en augustus?   JA / NEE

Welk moment heeft je voorkeur? (meerdere antwoorden mogelijk)
Dinsdagavond   JA / NEE
Woensdagavond   JA / NEE
Donderdagavond   JA / NEE
Zaterdagmiddag   JA / NEE

We zien je reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Bestuur TTV Dedemsvaart

Dinsdag 7 april 2020 om 21.00 uur
Haal nu jouw spelregelbewijs

Beste leden,

Enige tijd geleden ontving het bestuur ondergevoegde mail van de Nederlandse Tafeltennisbond. Naar aanleiding hiervan nodigen wij vandaag alle leden uit het spelregelbewijs te behalen. De eerste leden hebben het spelregelbewijs inmiddels behaald. Wie volgen?

Het spelregelbewijs kun je behalen op https://www.tafeltennismasterz.nl/. Wel is het misschien handig dat je eerst even wat oefent voordat je het spelregelbewijs probeert te behalen, want het lijkt misschien makkelijker dan je denkt. Daarmee kun je meteen ook even wennen aan het systeem. Dat oefenen kan allemaal op deze website; hiervoor hoef je niet in te loggen. Om het certificaat te halen, moet je examen doen. Daarvoor moet je wel op deze website inloggen en dat gaat als volgt:

1. Ga naar https://www.tafeltennismasterz.nl/;
2. Klik op 'Login voor je bewijs';
3. Voer jouw bondsnummer in;
4. Klik dan op 'Wachtwoord (opnieuw) instellen';
5. Je ontvangt een e-mail met een bevestigingslink. Klik op deze link, of kopieer de link en plak die in de adresbalk in jouw internetbrowser;
6. Vervolgens wordt gevraagd om een eigen wachtwoord in te voeren. Vul jouw eigen wachtwoord 2x in en klik dan op 'Query verzenden';
7. Je kunt nu via 'Login voor je bewijs' inloggen met jouw bondsnummer en jouw wachtwoord, klik hiervoor op 'Inloggen';
8. Het examen kun je nu doen door op de knop 'Cursus' te klikken.

Het examen bestaat uit 5 niveaus van elk 20 meerkeuzevragen. Je hebt per vraag ongeveer 30 seconden tijd om een antwoord te kiezen. Je moet elk niveau halen door een minimaal aantal vragen goed te beantwoorden. Bij elk niveau wordt de lat van het aantal goede antwoorden hoger gelegd. Maak je niet druk dat je het in één keer goed moet doen, want je mag elk niveau net zo vaak doen tot je hem gehaald hebt.

Problemen met inloggen?

De bevestigingslink wordt gestuurd naar jouw e-mailadres dat wij in het NTTB Administratie Systeem (NAS) in de ledenlijst hebben geregistreerd. Dat is hetzelfde e-mailadres waarop dit bericht van ons is verzonden. Ontvang je de bevestigingslink niet, controleer dan eerst nog even jouw spambox voor ongewenste berichten, mogelijk dat het e-mailbericht hierin terecht is gekomen. Als je ook hier geen bericht afkomstig van info@tafeltennismasterz.nl vindt, neem dan contact op met ons door een bericht aan info@ttvdedemsvaart.nl te sturen. Ook als je inlogproblemen hebt, kun je je op dit e-mailadres bij ons melden. Wij zullen dan, indien nodig, contact opnemen met de verantwoordelijke functionaris van de Nederlandse Tafeltennisbond.

Met vriendelijke groet,
Bestuur TTV Dedemsvaart

 

Van: Nederlandse Tafeltennisbond
Verzonden: woensdag 25 maart 2020 09:51
Onderwerp: Spelregelbewijs

Beste secretaris,

Als Tafeltennisbond erkennen we, evenals diverse andere sportbonden, het belang van spelregelkennis. Bij onze sport zijn meestal geen officiële scheidsrechters betrokken bij de wedstrijden. Door het behalen van het spelregelbewijs waarborgen we dat bij alle leden de benodigde basiskennis aanwezig is. Op basis hiervan hebben we TafeltennisMasterz ontwikkeld om onze leden de mogelijkheid te geven hun kennis te toetsen en af te sluiten met een examen en daaraan gekoppeld certificaat: het spelregelbewijs.

Zie https://tafeltennis.nl/jeugd/ga-nu-aan-de-slag-met-tafeltennis-masterz/
en https://www.nttb.nl/opleidingen/scheidsrechters/tafeltennismasterz/.

We willen je vragen om je leden te stimuleren om het spelregelbewijs te behalen, met name de leden die deelnemen aan wedstrijden. (...)

Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Maandag 24 februari 2020 om 23.00 uur
TTV Dedemsvaart organiseert regionale tafeltennistrainingen specifiek gericht op paraspelers

Update van eerder bericht.

De afdelingen Noord en Oost hebben de krachten gebundeld om voor alle paraspelers (jeugd en senioren) van die afdelingen een PTC in het Noorden te starten. In het verleden is een PTC in Zwolle geweest, maar dat is helaas gestopt. Om weer een boost te geven aan paratafeltennis heeft TTV Dedemsvaart met de NTTB afgesproken een pilot te zullen draaien voor de afdelingen Oost en Noord.

Wij nodigen alle paraspelers daarom heel graag uit om deel te nemen aan deze trainingen. We hebben voorlopig vier weekenden gereserveerd, waarvan 1 landelijke training. Omdat we niet precies in kaart hebben welke speeldag voor jou de voorkeur heeft, willen we je vragen aan te geven welke dag je eerste voorkeur heeft en welke de tweede. Hieronder een link waarmee jij je kunt inschrijven. Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 16 februari 2020.

We vragen een bijdrage van € 5,00 per training.

De trainingen vinden plaats bij TTV Dedemsvaart, locatie Buizerdweg 14 in Dedemsvaart.

Heb je vragen of ideeën, laat het TTV Dedemsvaart weten! We zien de reacties en aanmeldingen tegemoet!

Verslag over 23 februari 2020:

Na de succesvolle paratraining van zondag 15 december 2019 vond in navolging hierop afgelopen zondag de eerste paratraining plaats onder leiding van Henk Mannes. In totaal deden er 7 paratafeltennissers mee, waarvan 3 van onze eigen vereniging. De overige 4 kwamen uit Deventer, Harderwijk, Odoorn en Stadskanaal. Met behulp van eigen leden kon er een mooie training worden neergezet.

In het weekend van 28/29 maart, zondag 19 april (landelijke training) en in het weekend van 16/17 mei vinden speciaal voor deze groep de volgende trainingen plaats. We weten nog niet de exacte dagen (zaterdag of zondag). Aanmelden is nog steeds mogelijk. Link: Inschrijven via Google Docs

Archief mededelingen